RUM o POL

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik Hej höppen, Ludgo-Pelles
Koreografi Per-Erik Flinck, Hamboringen, Karlskrona
Fattningar Valsfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, schottissteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med valsfattning, dam med ryggen i dansriktningen
I sidled mot mitten. Steg -- steg, steg - steg - steg. (Kavaljer vänster, dam höger)

Tillbaka utåt. Steg -- steg, steg - steg - steg. (Kavaljer höger, dam vänster)

Två steg i dansriktningen. (Sakta).
Tre steg, i sidled, inåt mitten. (Fort).

Två steg i dansriktningen. (Sakta).
Tre steg, i sidled, utåt (Fort) samtidigt föres dam ut till kavaljers högra sida. (Höft mot höft).

Två schottissteg i dansriktningen.

Kavaljer: Fyra skrutt-polka runt.
Dam: Vanlig polka.

Två schottissteg i dansriktningen. Dam på utsidan.


Dansen börjar om.


Förtydligande:
Steg -- steg, utföres sakta. Steg - steg - steg, utföres fort