RUNDSKOJAR'N FRÅN DELSBO
 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning, ledig arm hängande
Steg Schottissteg med bortsviktat hopp, "omvänd schottissteg", dvs innerfot ett steg fram (1-2), ytterfot åt sidan med vändning ett kvarts varv mot partner (3), innerfot intill (4) (Rörelsemönstret takt 1 och 2 återkommer i hela dansen. Först ett schottissteg och sen ett "omvänt" med rytmiseringen: Schot-tis-steeeg - gåååå-gå-gå), sviktgångsteg (snoasteg) i omdansningen
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, vända i dansriktningen

 

Tur 1 Takt 1-2
Ett vanligt och ett "omvänt" schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Valsfattning, snoaomdansning medsols, fyra sviktgångsteg (två varv)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9
Valsfattning, ett schottissteg i dansriktningen

Takt 10
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Ett "omvänt" schottissteg
Dam: Två gångsteg ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 11-12
Valsfattning, snoaomdansning medsols, fyra sviktgångsteg (två varv)

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

 

Tur 3 Takt 17-18
Ingen fattning (löst hängande armar), ett vanligt schottissteg i dansriktningen samt ett schottissteg där kavaljeren snurrar ett varv medsols runt och damen ett varv motsols runt var för sig (beakta att omdansningen sker på tre steg, ett framåt och vändning på två lite snabbare steg)

Takt 19-20
Valsfattning, snoaomdansning medsols, fyra sviktgångsteg (två varv)

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20


Dansen börjar om.

Dansen är inte strikt låst till dessa tre turerna utan en tur kan t.ex. utelämnas (ofta tur 1) och turerna kan dansas i villkorlig ordning efter egen önskan.
Det finns även i övrigt flera sätt att dansa Rundskojar'n på.

Några inslag är:
A) Under tur 3 kan såväl dam som kavaljer smälla en hand mot skon. Högra handen mot skon ungefär på sista taktdelen i schottissteget respektive vänstra handen mot vänstra skon på det omvända stegets andra taktdel.

B) I tur 3 kan schottissteget ersättas med ett "kast", en snabb omdansning på steg ytter- och innerfot, varefter ytterfoten förs framåt (3-4) och man fortsätter med det "omvända" steget.

C) Kavaljeren kan även dansa tre "kast", tre varv där omdansningen sker på två steg per varv, som avslutas med ett sidsteg, under de två första takterna i tur 3.

Det karaktäristiska med denna dans är det "omvända schottissteget". Rytmen vänds från snabb-snabb-långsam till långsam-snabb-snabb, och till vardags kallades schottisen efter rytmiseringen för "Gåg-gå".

Dansen nedtecknad i början på 1980-talet efter en instruktör som var förtrolig med traditionerna i Hälsningland.

Se även 
Rundsköjar'n
, Rundskojar'n från Arjeplog och Rundslänga