RUNES HAMBO (Originalbeskrivningen)

Danstyp Hambodans i ring med partnerbyte
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi Dansen framtagen i Malforsgillet, Ljungsbro
Fattningar
Steg Dalsteg, hambosteg, tresteg
Utgångsställning Parvis efter varandra i ring, indelning P1-P2 i dansriktningen


1

Paren dansar en omgång hambo. På sista takten (då hambofattningen löses) fortsätter P2 vridningen till vändning mot P1 och de 2 paren tar i ringfattning (1-8)
 

2   Ringen vrids på 8 tresteg 2 varv medsols. På sista takten löses ringfattningen och K2 och D2 byter plats genom att D2 dansar innanför och förbi sin K. Varje par stannar med K med ryggen mot stora ringens mitt och D utanför vänd mot K. (9-16)
 
 
3   D rör sig på tresteg mot dansriktningen till K nr 3 (egen K nr 1) genom att runda egen K och dansar utanför nästa. På D:s 4. tresteg vänder K (nr 3) mot D och de två tar valsfattning (17-20).
Paret dansar vals 3/4 varv medsols på plats så att K stannar vänd mot ringmitten och D med rygg mot ringmitten (21-24)
 
 
4   K dansar som D under 3. men i dansriktningen. På K:s 4. tresteg vänder D (nr 3) mot honom, paret tar valsfattning och dansar vals ett varv medsols och stannar med K vänd i dansriktningen och D mot. Valsfattningen byts mot dubbel handfattning. (25-32)
 
 
5   K och D dansar 2 "hambo"-dalsteg och löser fattningen närmast ringmitten, varpå D på 2 tresteg vrider ett varv medsols under den yttre fattningen. Fattningen byts till ViV. (33-36)
Med dalstegspartnern som nr 1 dansas kedja fram till nr 4, med vilken tas dubbelhandfattning (37-40)
 
 
6   Dansas som 5. men slutar med att paret ställer upp för hambo (41-48)
 
 
7   Dansas som 1. (49-56)
 
 
8   Dansas som 2. (57-64)
 
 
    Då dansen slutar (med 8.) finns möjlighet att förutom uppställning enligt beskrivning under 2. stanna med alla paren framåtvända eller i stor sluten utåt- eller inåtvänd ring.
 
 
    Dansen togs fram till en juluppvisning 1988, därav namnet Julhambo. Numera heter den bara Runes hambo / Rune Swänson
Inskriven exakt så som jag fått den mig tillsänd 2003 01 08 / TB
 

Se även beskrivningen nedan

RUNES HAMBO eller JULHAMBO eller KONDITORINNANS KANELFLÄTA

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning, valsfattning, dubbel handfattning, kedja
Steg Dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg, valssteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


Tur 1 Takt 1-8
En omgång vanlig hambo, kavaljer stannar med ryggen mot ringens mitt och paret släpper fattningen

Tur 2 Takt 9-16
Dam: På fyra valssteg rundar damen sin egen kavaljer (börjar på kavaljers vänstra sida) och sick-sackar mot dansriktningen till kavaljer nummer tre (egen räknas som nummer ett) och tar valsfattning
Kavaljer: Fyra valssteg "på stället" och inväntar ny dam, vänder upp mot henne och tar valsfattning.
Ett "vaggande" valssteg i sidled, mot ringens mitt, ett "vaggande" valssteg i sidled tillbaka, utåt från ringens mitt
Omdansning medsols, två valssteg. Stanna så att dam har ryggen mot ringens mitt, släpp fattningen

Tur 3 Takt 17-24
Lika som tur 2, takt 9-16 men kavaljer sick-sackar i dansriktningen, med början på egen dams högra sida (Dam har ryggen i dansriktningen)

Tur 4 Takt 25-32
Dubbel handfattning, dam med rygg i dansriktningen, två dalsteg
Enkel handfattning, på två valssteg dansar dam ett varv medsols under kavaljer högra arm, kavaljer följer efter på två valssteg
Kedja, börja med vänster i vänster, fyra valssteg till nummer fyra (egen räknas som nummer ett)

Dansen börjar om

Till jul kallas dansen oftast "Julhambo" och dansas då till musiken "Nu har vi ljus...."

Nedtecknad av Olle Holgersson och L G Uddén, Oskarshamn 1990 03 01