SÄFFLE SNURREN

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo, lugn
Koreografi Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund, Säffle Folkdanslag
Fattningar Enkel handfattning (höger, vänster), hambofattning
Steg Dalsteg, gångsteg, hambosteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


 

Takt 1-8
Båda dansar ett dalsteg i dansriktningen (takt 1)

Kavaljer: Förflyttar sig i sidled framför damen till damens plats på tre steg höger, vänster framför i kors, höger (takt 2) och sedan tillbaka bakom damen till utgångsplatsen vänster, höger framför i kors, vänster (takt 3)

Enkel handfattning hela tiden med damen och under de tre sista stegen (takt 3) snurrar damen ett varv medsols, framför kavaljeren fram till sin utgångsplats (se damstegen)

Dam: Damen förflyttar sig bakom kavaljeren vänster, höger framför i kors, vänster (takt 2) och därefter snurrar hon runt ett varv medsols under kavaljerens arm och förflyttar sig framför kavaljeren till utgångsplatsen höger, vänster, höger (takt 3)

Nu är paret klara för hambo omdansning utan försteg. Omdansning, hambo, (takt 4-7)
På sista takten (takt 8) snurrar båda ett varv runt, var för sig utan fattning (kavaljer motsols, dam medsols)

Dansen upprepas

Dansen kom till på en vanlig danskväll 1993 när vårt danshumör var på toppen.
Samma år ordnade Säffle Folkdanslag en stor danstävling som kallades Säffle Snurren och därför fick denna hambo samma namn.

Inskriven så som jag fått den tillsänd / TB     Se även "Hambo från Säffle"