SALTZBURGER DREHER

Danstyp Snoa
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, snoasteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning.Takt 1-4
Promenad fyra steg i dansriktningen, varvid damen under promenaden släpper sin vänstra hand och roterar under kavaljers vänstra arm.
Turen upprepas spegelvänt mot dansriktningen.

Takt 5-8
Fatta valsfattning. Tag ett sidsteg i dansriktningen, drag den andra foten intill.
Upprepas. Därefter fyra snoasteg i två svängar.


Dansen upprepas