Version 1

 

SAMBAGLÄDJE

Danstyp
Ursprungsland
Musik Samba (t. ex. Pelles Samba med Roland Cedermark)
Koreografi
Fattningar
Steg Fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
 

O.B.S. Både dam och kavaljer börjar på höger fot.


Moment 1

Sätt i höger fot snett framåt och sedan tillbaks höger fot intill vänster
Likadant fast med vänster fot

Upprepa moment 1 en gång
 

Moment 2   Alla börjar fortfarande på höger fot
Två fotombytessteg framåt i dansriktningen, i sambatakt, följt av fyra svängiga gångsteg
 
 
Moment 3   Ett steg på höger fot åt sidan utåt, sväng vänster fot bakom
Ett steg på vänster fot åt sidan inåt (mot mitten). sväng höger fot bakom

Upprepa moment 3 en gång
 

 
Moment 4   Damen gåt fyra gångsteg framför kavaljer in mot mitten (ryggen mot kavaljeren), går ytterligare fyra gångsteg snett bakåt och förbi framförvarande kavaljer.
Kavaljer går samtidigt fyra gångsteg åt sidan utåt och därefter fyra gångsteg framåt till ny dam

Dansen börjar om med ny partner

 
   
 
 
 Version 2

 

SAMBAGLÄDJE

Danstyp
Ursprungsland
Musik Samba
Koreografi
Fattningar
Steg Fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
 

O.B.S. Både dam och kavaljer börjar på höger fot.
 

  Höger fot (tå) snett fram och intill vänster fot
Vänster fot snett fram och intill höger fot

Upprepas en gång
 

    Alla höger fot
Två fotombytessteg framåt i sambatakt,
Fyra gångsteg framåt, lite svängigt
 
 
    Ett steg på höger fot åt sidan utåt, sväng vänster fot bakom
Ett steg på vänster fot åt sidan inåt, sväng höger fot bakom

Upprepas en gång
 

 
    Dam fyra steg framför kavaljer och inåt, backar bakåt på fyra steg till bakomvarande kavaljer
Kavaljer fyra steg bakom sin dam utåt och fyra steg framåt till ny dam

Dansen börjar om med ny partner

 

 
    Ovanstående beskrivningar är inskrivna så som jag fått dem mig tillsänt / TB