SANDSVÄRRIL

Danstyp
Ursprungsland Norge
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, i figurering och slinger nyper damerna i kjolen och kavaljererna håller händerna efter sidan
Steg Gångsteg, tresteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mitt

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot

 

Tur 1
(Ring)
Takt 1-8
Fjorton gångsteg mot dansriktningen + tre markeringar

Takt 9-16
Fjorton gångsteg i dansriktningen + tre markeringar, fattningen upplöses

 

Tur 2
(Figurering)
Takt 17-24
Paret vända mot varandra, dam med ryggen i dansriktningen, kavaljer med ansiktet i dansriktningen
Med åtta tresteg, i dansriktningen, figurerar kavaljer och dam för varandra (dam dansar baklänges, kavaljer dansar framlänges)

Takt 25-32
Kavaljer och dam vänder sig helt om mot en ny partner
Upprepa takt 17-24 men mot dansriktningen, med den nya partnern (dam dansar baklänges, kavaljer dansar framlänges)

I figureringen gäller det för kavaljeren att "göra sig till" för damen genom att slå ett slag på hälen, knäppa med fingrarna o.s.v. Här finns plats för egen fantasi.

 

Tur 3
(Slinger)
Takt 33-40
Med sex tresteg dansas en slinger (= kedja utan handfattning, börja på vänster fot och till vänster förbi den nya partnern, kavaljer mot dansriktningen, dam i dansriktningen). På sjunde steget, vid möte med den sjätte damen respektive kavaljeren, dansar man ett halvt varv runt och stannar vända mot varandra och utför tre markeringar

 

Tur 4
(Figurering)
Takt 41-56
Upprepa takt 17-32 med den nya partnern

 

I en beskrivning på norska är dansen beskriven med fotombytessteg i stället för tresteg.
Musik: "Ril med to vek. Spill begge vek to ganger første gang, derette første vek en gang og andre vek to ganger".
Tempo: "Til 32 takter 30 sek".