SANKT BERNHARDS VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Sidsteg, gångsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med vänster sida och dam med höger sida i dansriktningenTakt 1-4
Tre sidsteg i dansriktningen, på sista sidsteget görs 2 appeller (kavaljer höger-vänster. dam vänster-höger).

Takt 5-6
Två sidsteg mot dansriktningen.

Takt 7-8
Två gångsteg bakåt för kavaljer (vänster-höger). Två gångsteg framåt för dam (höger-vänster).

Takt 9-10
Två gångsteg framåt för kavaljer (vänster-höger). Två gångsteg bakåt för dam (höger-vänster).

Takt 11-12
Med bibehållen fattning, två gångsteg i dansriktningen. (kavaljer vänster-höger, dam höger-vänster).

Takt 13-16
Fyra valssteg runt medsols (2 varv)


Beskrivningen hämtad ur: "Danser från när och fjärran" 4:e upplagan.