SÄRÖSLINGAN

 
Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 2002
Fattningar Enkel handfattning enligt beskrivning nedan, hambofattning
Steg Fotombytessteg, tåstöt, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, ingen fattning (löst hängand armar)
       
Takt 1-4
Ett fotombytessteg i dansriktningen + två tåstöt med innerfot och samtidigt två klapp i egna händer.
Under vridning åt höger tre fjärdedels varv cirkulerar paren runt varandra. Kavaljer går bakom dam.
Avsluta så att alla står vända inåt mot ringens mitt i stor ring, dam till vänster om kavaljeren

Takt 5-8
Kavaljer tar ett fotombytessteg in mot ringens mitt + ett tillbaka på andra sidan av den dam han har på sin vänstra sida.
Dam tar sitt första bakåt och det andra framåt till ny kavaljer
Sedan cirkulerar kavaljer ett varv motsols runt bakom nästa dam på fyra steg och dam dansar samtidigt medsols ett varv runt framför sin kavaljer

Takt 9-12
Upprepa takt 5-8

Takt 13-16
Kavaljer tar damen till vänster med sin vänstra hand i dams högerhand och för över damen framåt och framför sig till andra sidan och ytterring samtidigt som hon roterar två varv motsols på fyra steg, kavaljer går över till sin sida.
Paret tar sedan hambofattning och avslutar med fyra snoa runt