SCHOTTIS MED INGA-LILL

Danstyp

Schottis

Ursprungsland

Sverige

Musik

En dans på bryggorna med Thorleifs

Koreografi

Inga-Lill Björk

Fattningar

Se beskrivning

Steg

Se beskrivning

Utgångsställning

Parvis vända i dansriktningen med enkel midjefattning
 
Tur 1   En vanlig schottisomgång
 
Tur 2   Fyra polkasteg runt medsols med snoafattning
 
Tur 3   Ett fotombytessteg från varandra och ett mot varandra, fyra snoa runt.
 
Tur 4   Fyra polkasteg runt medsols med snoafattning
 
Tur 5   En vanlig schottisomgång
 
Tur 6  

Dam: Parisersväng på fyra fotombytessteg motsols fram till nästa kav och komplimang.
Kav: Parisersväng på fyra fotombytessteg motsols bak till ny dam.
Upprepa tur 6

Mellanspel  

Två gångsteg tillsammans med enkel midjefattning

Upprepa Tur 1-6 och mellanspel två gånger till
Dansa sedan Tur 1-5 en gång och fortsätt med avslutningen

 

Avslutning   En vanlig schottisomgång
Parisersvängar på tre steg och tåmarkering i och mot DR, kav motsols och dam medsols
Fem gångsteg med enkel handfattning i DR och komplimang
 
   

LÅL 2011-07-01