SCHOTTIS EFTER ASTRID

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Kedja, sluten fattning, höger i höger,
Steg Hoppschottissteg, fotombytessteg (latmansschottis), hoppsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mitt.

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot

       
Tur 1 Takt 1-2
Fyra hoppschottissteg mot dansriktningen

Takt 3-4
Fyra hoppschottissteg i dansriktningen
 

Tur 2 Takt 5-6
Kavaljererna börjar med vänster fot, damerna börjar med höger fot,
Högerhandskedja (börja med höger i höger)
Två hoppschottissteg fram till tredje kavaljeren respektive damen (kavaljererna i dansriktningen, damerna mot dansriktningen, räkna ett på egen)

Takt 7-8
Höger i höger handfattning
Fyra hoppsteg, ett varv medsols runt

Takt 9-12
Upprepa takt 5-8
 

Tur 3 Takt 13
Parvis bredvid varandra vända i dansriktningen utan fattning
Ett fotombytessteg (latmansschottis) i sidled från varandra

Takt 14
Ett fotombytessteg (latmansschottis) i sidled mot varandra

Takt 15-16
Sluten fattning
Omdansning medsols, två fotombytessteg (latmansschottis) ett varv runt

Takt 17-20
Upprepa takt 13-16

Dansen börjar om

 

Schottis efter Astrid visades av Dansfolket, Karlstad på Råtödansens dansledarträff i Stockholm 1993 04 18