SCHOTTIS FRÅN BRANDALSUND

Danstyp Schottis (gammal)
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningen

 

Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3
Omdansning, två snoasteg, ett varv runt medsols

Takt 4
Markera takten genom att föra händerna nedåt två gånger (kavaljerens vänstra hand, damens högra hand). Räkna "ett, två, veva på".


Dansen börjar om.


Beskrivningen upptecknad av Henry Sjöberg, Stockholm