SCHOTTIS FRÅN EKEBY

Danstyp Schottis (gammal)
Ursprungsland Sverige
Musik Långsam schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning med löst hängande arm, polskefattning
Steg Schottissteg, hopsasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Fyra schottissteg med svikt, i dansriktningen

Takt 5-8
Polskefattning, omdansning medsols, fyra hopsasteg

Dansen från början


Uppgiftslämnare: Elna Svensson, Ribbenås, Tidevad född 1899
Upptecknad av Ivar Johansson den 13/10 1974