SCHOTTIS FRÅN GOLLAND

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis (gammal)
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1
Två gångsteg i dansriktningen

Takt 2-3
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 4-8
Valsfattning, omdansning medsols, tio snoasteg (fem varv)

Dansen börjar om