SCHOTTIS FRÅN HAVERÖ

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis som spelas tämligen långsamt
Koreografi
Fattningar A: Då schottisstegen utföres håller kavaljeren höger hand i damens vänstra. (Handflatorna mot varandra). Kavaljerens högra arm hålles framför damens vänstra. Damens vänstra tumme vilar ovanpå kavaljerens högra tumme. Ytterhänderna hängande.
B: Då kavaljer och dam dansar var för sig är båda armarna hängande.
C: I omdansning, polskfattning
Steg Schottissteg, särskilt beskrivna steg (se nedan)
Utgångsställning Uppbjudning efter handTur A
Schottis
Takt 1-2
Med fattning A dansar kavaljer och dam, med början på ytterfötterna, två schottissteg med svikt

Omdansning Takt 3-4
Omdansningen omfattar två varv.
Med fattning C dansar paret följande: (Räkna 1-å. 2-å, 3-å, 4-å på varje takt).
Kavaljerens steg Kavaljeren sätter i vänster fot ett steg fram åt höger med fotsulan i golvet (1)
Vridning medsols på vänster fotsula ett kvarts varv. Samtidigt föres höger fot i en båge bakåt (å)
Vänster klack sättes ned (2)
Höger fot föres framåt (å)
Höger fot föres fram åt höger och isättes med klacken i golvet (mellan damens fötter) (3)
Vridning ett kvarts varv medsols på höger fotsula. Samtidigt lyftes vänster fot och föres i en båge framåt (medsols) (å)
Höger klack sättes ned (4)
Vänster fot föres framåt (å) och sättes ner (1)
Damens steg Damen sätter i höger fot ett steg fram med klacken i golvet (1)
Damen vrider sig ett kvarts varv medsols på höger fotsula. Samtidigt lyftes vänster fot och föres i en båge framåt (medsols) (å)
Höger klack sättes ned (2)
Vänster fot föres ytterligare framåt (å)
Vänster fot sättes i golvet, framåt höger, med fotsulan i golvet (damens vänstra fot utanför kavaljerens högra) (3)
Vridning medsols på vänster fotsula ett kvarts varv. Samtidigt lyftes höger fot och föres i en båge bakåt (medsols) (å)
Vänster klack sättes ned (4)
Höger klack föres framåt (å) och isättes mellan kavaljerens fötter (1)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur B
Schottis
Takt 9-10
Med fattning B dansar kavaljer och dam två schottissteg med svikt. Först dansas ett steg från varandra sedan ett steg mot varandra

 

Omdansning Takt 11-12
Lika som takt 3-4

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

 

Tur C
Schottis
Takt 17-18
Lika som takt 1-2

 

Omdansning Takt 19-24
Med fattning C dansas sex schottissteg med svikt, medsols (detta kallas att polkettera)

 

Tur D
Takt 25-32
Lika med tur B, takt 9-16, dock med den skillnaden att man dansar förbi framförvarande par under schottisstegen från och mot varandra

 

Utförande Turerna kan dansas i den ordning som man själv vill. Vanligtvis dansades tur D då paret framför dansade tur C. (Dessa polketterar ju i sex takter och kommer ej så fort framåt. Det var då lämpligt för det bakomvarande paret att dansa förbi)

 

Meddelare Anders Östlund, född den 1/11 1889 i Sannbodarna, Haverö. Hans farbror, Lars Karström, född omkring 1860 var "svår" (duktig) att dansa.
Fru Alida Östlund, född den 13/4 1897 i Haverövallen, lärde sig dansen av fadern, Erik Berg, född 1865.

 

Upptecknad i Ånge, Medelpad den 14/19 1967 av Göran Karlholm, Myrviken