SCHOTTIS FRÅN HEDE (ZICKZACKSCHOTTIS)

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Långsam schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, sluten fattning speciellt beskriven nedan
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

 

Takt 1-3
Enkel handfattning, tre schottissteg i dansriktningen
 
Takt 4
Byt plats på ett schottissteg i sidled (kavaljer åt höger framför dam, dam åt vänster bakom kavaljer)
 
Takt 5
Byt plats tillbaka på ett schottissteg i sidled (kavaljer åt vänster bakom dam, dam åt höger framför kavaljer)
 
Takt 6-7
Två schottissteg i dansriktningen
 
Takt 8-9
Upprepa takt 4-5 (platsbytet)
 
Takt 10
Ett schottissteg i dansriktningen
 
Takt 11-16
Sluten fattning, båda med vänster hand bakom egen rygg ("hedefattning"),
omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)
 
Dansen börjar om

 

Se även Sick-sack schottis från Hede