SCHOTTIS -REINLÄNDER- FRÅN IDRE

Danstyp Schottis (reinländer)
Ursprungsland
Musik Schottis från Idre. Långsamt tempo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, polskfattning, gammal valsfattning
Steg Schottissteg med svikt, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning. Ledig hand löst hängande i hela dansenTur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen (schottisstegen kan ersättas med fyra gångsteg med svikt)
Polskfattning, omdansning med fyra snoasteg.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4 (tur 1)

Tur 2 Takt 9-12
Med gammal valsfattning, två schottissteg, varvid kavaljeren för damen framför sig under kraftig vridning inåt och utåt.
Omdansning med bibehållen fattning, fyra snoasteg .

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12 (tur 2)

Tur 3 Takt 17-20
Fattningen upplöses. Kavaljer dansar ett schottissteg snett framåt-vänster, ett schottissteg snett framåt-höger och vrider sig därvid ett halvt varv motsols.
Damen dansar ett schottissteg snett framåt-höger och ett schottissteg snett framåt-vänster. Polskfattning, omdansning fyra snoasteg.

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20 (tur 3)

Tur 4 Takt 25-28
Enkel handfattning, två schottissteg under mindre vridning från och mot varandra.
Polskfattning, omdansning fyra snoasteg.

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28 (tur 4)

Tur 5 A Takt 33-36
Med hängande armar och vända mot varandra - kavaljeren innanför med vänstra, damen med högra sidan i dansriktningen - dansar båda två sidsteg i dansriktningen och två sidsteg mot dansriktningen.
Polskfattning, omdansning fyra snoasteg.

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36 (tur 5 A)

Tur 5 B Takt 41-48
Liksom i tur 5 A dansar båda i dansriktningen, men nu med fyra sidsteg, första taktdelen i fjärde takten något markerad. Samma steg mot dansriktningen och markering.
Polskfattning, omdansning åtta snoasteg.

Tur 6 Takt 49-52
Fattningen upplöses. Med armarna ledigt utåtsträckta dansar paret ett schottissteg snett framåt ifrån varandra (på sista taktdelen har händerna lyfts till huvudhöjd) och ett schottissteg snett framåt emot varandra. På taktdel 1 i andra takten gör båda handklapp.
Polskfattning, omdansning fyra snoasteg.

Takt 53-56
Upprepa takt 49-52 (tur 6)

 

Uppteckning   Johan Larsson, Gagnef och Ingvar Norrman, Säter, 1965

Enl. uppteckningen från 1965 kan alla turer, utom tur 5B, upprepas 1-2 gånger / TB