SCHOTTIS FRÅN JÄT

Danstyp Schottis 
Ursprungsland
Musik Långsam schottismelodi
Koreografi
Fattningar Arm i arm, enkel handfattning, dubbel handfattning, skulderbladsfattning
Steg Schottissteg (där man "springer förbi" på taktdel två*), snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, arm i arm, båda vända i dansriktningen

 

Tur 1
(fyra takter)
Två schottissteg i dansriktningen
Skulderbladsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur 2
(fyra takter)
Arm i arm, två schottissteg i dansriktningen
Dubbel handfattning, pannkaksvändning (nedåt-bakåt) ett varv på två gångsteg (det är gott om tid)
Dubbel handfattning (innerhänderna hålls lite framåtsträckta ovanför ytterhändrna), två gångsteg i dansriktningen

 

Tur 3
(fyra takter)
Dubbel handfattning, damen dansar två schottissteg runt kavaljeren
Kavaljeren möter damen och paret dansar med
Skulderbladsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur 4
(fyra takter)
Enkel handfattning, damen dansar två schottissteg runt kavaljeren
Kavaljeren möter damen och paret dansar med
Skulderbladsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

(Enda skillnaden mellan tur 3 och tur 4 är handfattningen i damens schottissteg runt kavaljeren)

Dansens olika turer har dansats "efter behag" då det gäller ordning och antal gånger.

 

*) Detta leder till att karaktären på dansen blir mer "flytande" framåt än i vanlig  gammalschottis