SCHOTTIS FRÅN KALLHÄLL eller TURBON

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, polskefattning
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel midjefattningTakt 1-4
Två schottissteg framåt, omdansning med två långsamma snoasteg följt av tre snabba snoasteg.
När omdansningen är avslutad står dansarna på fel sida.

Takt 5-8
Turen upprepas varvid dansarna kommer på rätt sida. Schottisstegen börjar i båda fallen med ytterfötterna.


Dansen upprepas.