SCHOTTIS FRÅN KLOCKARNÄS

Danstyp  
Ursprungsland  
Musik  
Koreografi Siv Karlsson - Gunnar Persson, Dansfolket
Fattningar  
Steg  
Utgångsställning Två par efter varandra, dessa kommer att dansa tillsammans

 

Tur 1 Två schottissteg framåt i dansriktningen med hängande armar
Stadigt tag
Omdansning, fyra hoppsteg ett varv
Denna tur upprepas en gång


Tur 2 Två schottissteg framåt i dansriktningen med valsfattning
Två hoppsteg runt
Kavaljer tar två gångsteg framåt i dansriktningen medan damen snurrar under armen på kavaljeren på två steg
Denna tur upprepas en gång


Tur 3 Par 1,s kavaljer tar ett schottissteg snett ut från sin dam samt ett schottissteg snett in till bakomvarande damen
Par 2,s kavaljer tar två schottissteg fram till framförvarande dam
Omdansning, fyra hoppsteg

Denna tur upprepas tre gånger

Dansen om från början

Ovanstående beskrivning är en exakt kopia av koreografernas originalbeskrivning / TB (2005 03 07)


    Nedanstående beskrivning som är felaktig har cirkulerat åtminstone sedan början på 1990-talet då jag fick den i min hand / TB

 

 

SCHOTTIS FRÅN KLOCKARNÄS

Danstyp Gammalschottis för 2 par
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Siv Karlsson, Karlstad
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


Tur 1 Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-10
Valsfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen snett inåt mot ringens mitt, ett fotombytessteg i dansriktningen snett utåt från ringens mitt

Takt 11
Omdansning medsols, två snoasteg (ett varv)

Takt 12
Enkel handfattning med främre händer (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Två gångsteg i dansriktningen
Dam: Två gångsteg ett varv runt medsols under kavaljers vänstra arm

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3 "Bytestur"
Byte sker parvis med varandra på två fotombytessteg enligt följande:

Takt 17-18
Kavaljer i främre paret: Ett fotombytessteg mot dansriktningen (baklänges) snett inåt ringens mitt, ett fotombytessteg mot dansriktningen (baklänges) snett utåt från ringens mitt till damen i bakre paret
Kavaljer i bakre paret: Två fotombytessteg i dansriktningen till damen i främre paret
Damerna i både främre och bakre paret: Ett fotombytessteg i sidled utåt från ringens mitt, ett fotombytessteg i sidled inåt mot ringens mitt

Takt 19-20
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Takt 21-32
Upprepa takt 17-20 tre gånger (= takt 17-20 totalt fyra gånger)

Dansen börjar om