Schottis från Kvarnbäcken.

 

 

 

 

Danstyp                       Schottis

Ursprungsland              Sverige

Musik                          Magasinschottis från Nås med Durfåglarna

Koreografi                   Ingrid Pettersson

Fattningar                    Enkel midjefattning, snoafattning, enkel handfattning främre händerna (tur 3).

Steg                            Schottissteg, snoasteg.

Utgångsställning           Parvis i öppen ring efter varandra

 

 

 

 

Tur 1                           2 schottissteg framåt i dansriktningen, omdansning med 4 snoasteg.

 

Tur 2                           1 schottissteg från varandra, 1 schottissteg mot varandra med handklapp. Stegen tas snett framåt i dansriktningen, omdansning med 4 snoasteg.

 

Tur 3                           Enkel handfattning med främre händerna. 1 schottissteg framåt, dam under arm, medsols,  till bakomvarande kavaljer, på ytterligare 1 schottissteg, omdansning med 4 snoasteg.

 

Tur 4                           Upprepa tur 3.

 

Dansen börjar om från början.

 

 

Tillägnad Yngve Persson den 21/11 03

Tack för ännu en gammaldanstermin på Gya i Stehag!