SCHOTTIS FRÅN LINGBO

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning (kavaljer vänster, dam höger)
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTur 1 Takt 1-8
Med valsfattning dansas ett schottissteg inåt mitten och ett schottissteg utåt.
Omdansning med fyra snoasteg.

Upprepas.

Tur 2 Takt 9-12
Fyra gångsteg i dansriktningen, båda börjar med ytterfot.
Damen går därefter medsols runt under kavaljerens vänstra arm på fyra gångsteg.
Kavaljer går med fyra gångsteg i dansriktningen.


Dansen börjar om.