SCHOTTIS FRÅN LOCH

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning, snoafattning
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, båda vända i dansriktningenTakt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen, dam vänder så hon får ryggen i dansriktningen (bibehåll valsfattningen)

Takt 3-4
Två schottissteg i dansriktningen (damen backar)

Takt 5-6
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv), släpp fattningen

Takt 7-8
Fyra gångsteg ett varv runt, från varandra, var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Dansen börjar om