SCHOTTIS FRÅN LOOS

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Långsam schottis
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Schottissteg med svikt, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning vända i dansriktningen
       

Takt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen (börja med ytterfot), på sista taktdelen vänder damen upp med ryggen i dansriktningen, bibehållen fattning

Takt 3-4
Två schottissteg i dansriktningen, kavaljer framåt, dam bakåt

Takt 5-6
Fyra snoasteg runt, på sista taktdelen släppes fattningen

Takt 7-8
På fyra steg går kavaljer inåt, dam utåt i cirkel, på sista taktdelen möts bådas innerfötter jämsides

Dansen börjar om

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB