SCHOTTIS FRÅN ÖSTRA TORN eller  
GLADAN (för 4-pars uppställning)  

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Gladan (finns på skivan "Klinga mina klockor")
Koreografi Ulf Carlsson
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Fyra par i fyrkant

 

A Vanlig schottis två omgångar hela varvet runt tillbaka till plats

 

B

Dambyte med alla 4 damerna.

Damerna tar höger hands stjärna 1/2 varv till motstående kavaljer. Denne tar emot damen med vänster hand och för henne motsols runt sig själv. Samtidigt vrider sig damen medsols runt egen axel. Då damen kommer upp på höger sida om kavaljeren byter han hand och fattar henne med höger hand.

Figuren upprepas tillbaka till utgångsplats och egen partner.

Damerna dansar 2 schottissteg i stjärnan och kavaljererna samtidigt 2 på plats (åt vänster och höger). Då kavaljeren vänder damen runt dansas valfritt 2 schottissteg eller 4 hoppsteg. 

 

C1

Höger hands kedja med början på egen halvvägs runt uppställningen, 1 schottissteg vid varje möte.

Figure´ med 8 engelska steg mot egen.

 

C2

C1 upprepas tillbaka till utgångsplats.

Varje ny dansomgång börjar med att kavaljeren tar 2 schottissteg (det första lite snett in åt vänster, det andra snett ut åt höger) fram till nästa dam i uppställningen och dansar om med denna. Därefter dansas vanlig schottis en omgång till kavaljerens utgångsplats. På detta sätt byter dansarna partner vid början av varje ny dansomgång så att kavaljererna slutligen dansat med alla damerna. Efter bytet fortsätter dansen med tur B, C1 och C2.

Dansen slutar med att A-reprisen spelas, varvid kavaljeren dansar fram till egen dam, dansar runt med henne och schottis en omgång hem till utgångsplats.

 

Dansen komponerad den 8/12 1987. / Ulf Carlsson

Ovanstående är en exakt kopia av originalbeskrivningen mottagen via e-post från koreografen / TB