SCHOTTIS FRÅN TEGELTORPET

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Ringfattning
Steg Schottissteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot


Takt 1-4
Fyra schottissteg i dansriktningen, vänd ett halvt varv motsols (behåll ringfattningen)

Takt 5-8
Åtta gångsteg mot dansriktningen

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17-18
Två schottissteg mot ringens mitt, släpp fattningen och vänd ett halvt varv medsols

Takt 19-20
Fyra gångsteg utåt, från ringens mitt, med handklapp på första steget

Takt 21-22
Två schottissteg där dam och kavaljer byter plats, dam mot dansriktningen innanför kavaljer, kavaljer i dansriktningen utanför dam

Takt 23-24
Två schottissteg där alla vänder upp till sluten ring och tar ringfattning (utgångsställning)

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Dansen börjar om