BOHUSSCHOTTIS eller
SCHOTTIS FRÅN TOSSENE

Danstyp Gammalschottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning med ledig hand löst hängande, polskefattning
Steg Schottissteg, speciellt schottissteg särskilt beskrivet nedan, hoppsasteg (snabba valssteg)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning med ledig hand löst hängandeTakt 1-4
Fyra schottissteg i dansriktningen. Tredje schottissteget markeras med ett hopp med båda fötterna som isättes samtidigt i golvet
Damen skall på fjärde schottissteget placera sig framför kavaljer, med ryggen i dansriktningen

Takt 5-8
Polskefattning, omdansning motsols med åtta hoppsasteg

Dansen börjar om