SCHOTTIS FRÅN TULLEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Footswing av Lars Karlsson (eller en snabb schottis alt. modern)
Koreografi Anna Andersson och Tommy Svensson, Hamboringen, Karlskrona 1995 03 19
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning, armkrok
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Enkel handfattning, ett schottissteg framåt med vändning från varandra ett halvt varv
Ett schottissteg bakåt med vändning mot varandra i dansriktningen
Två schottissteg framåt
Hambofattning, omdansning medsols, fyra långsamma schottissteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-24
Höger armkrok, omdansning medsols, två schottissteg + fyra hoppsteg
Vänster armkrok, omdansning motsols, två schottissteg + fyra hoppsteg

Takt 25-32
Upprepa takt 1-8 (tur 1)

Tur 3 Takt 33-40
Ingen fattning
Ett schottissteg i dansriktningen, snett framåt, från varandra (kavaljer snett inåt mot ringens mitt, dam snett utåt från ringens mitt)
Ett schottissteg i dansriktningen, snett framåt, mot varandra (kavaljer snett utåt från ringens mitt, dam snett inåt mot ringens mitt)
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, från varandra ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)
Hambofattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 41-48
Upprepa takt 33-40

Tur 4 Takt 49-56
Upprepa takt 17-24 (tur 2)

Tur 5 Takt 57-64
Upprepa takt 1-8 (tur 1)

Tur 6 Takt 65-66
Enkel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen, vänd mot partnern på fjärde gångsteget och buga

Dansen börjar om

Om man inte dansar till originalmusiken "Footswing" slopas takterna 65-66 (tur 6)