SCHOTTIS FRÅN VÅLSJÖ

Danstyp

Schottis

Ursprungsland

Musik

Schottis

Koreografi

Fattningar

Schottisfattning, valsfattning,

Steg

Schottissteg,snoasteg

Utgångsställning

Parvis med schottisfattning


Tur 1
Tur 2
Tur 3

Takt 1-4
Ett schottissteg i dansriktingen, lyft upp innerfoten och pausa på taktdel 1,2 och 3 i andra takten och sätt ned den med en liten stamp intill ytterfoten på sista taktdelen.
Omdansning på fyra snoasteg.

Takt 5-8
Valsfattning, damen med ryggen i dansriktingen.
Ett schottissteg snett inåt, ett schottissteg snett utåt.
Omdans på fyra snoasteg.

Takt 9-12
Ett schottissteg  ett varv runt från varandra, kav motsols dam medsols,
tag schottisfattning-ett schottissteg i dansriktingen.
Omdansning på fyra snoasteg. Kan dansas med upprepning av varje tur!