SCHOTTIS FRÅN VERUM (Verumsschottis)

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Erling Lundh
Fattningar Enkel handfattning, armkrok, dubbel midjefattning
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Enkel handfattning, dansas framåt i dansriktningen, ett schottissteg något vända mot varandra, ett schottissteg något vända från varandra. Omdansning, ett varv med höger armkrok och fyra hoppsteg. (Medsols).

Tur 2 Takt 5-6
Vänster hand i vänster med mötande dam respektive kavaljer och dansar ett schottissteg (kavaljer i dansriktningen och dam mot dansriktningen). Därefter dansas ett schottissteg förbi varandra, med ledig hand i sidan, (kavaljer utvändigt och dam invändigt).

Tur 3 Takt 7-8
Med tredje damen respektive kavaljeren omdansas två varv medsols på fyra hoppsteg och med dubbel midjefattning.


Dansen upprepas


ANMÄRKNING: Efter samtal med Erling Lundh
I de första beskrivningarna som lämnades ut förekommer ett skrivfel. I tur 3 takt 7-8 står det omdansas ett varv medsols på fyra hoppsteg. Det skall vara som ovan, två varv.