GAMMEL-SCHOTTIS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Schottis 2/4 takt.
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning eller enkel handfattning, vid omdansning hambofattning.
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning eller enkel handfattning.

Dansen utföres mjukt, med lätt svikt i knäna. Omdansning sker med ett halvt varvs vändning medsols på varje steg.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.

Takt   Taktdel	
  1	1 	Vänster fot fram och nedsättes.
  	2	Höger fot intill vänster och nedsättes (stödsteg).
	1	Vänster fot fram och nedsättes.
	2	Höger fot förbi vänster.

  2	1	Höger fot nedsättes.
	2	Vänster fot intill höger och nedsättes (stödsteg).
	1	Höger fot fram och nedsättes något framför damen och 		
                kavaljeren vänder sig mot damen.
	2	Vänster fot förbi höger.

  3	1	Vänster fot nedsättes utanför damens högra fot och vänd		
                1/2 varv medsols (omdansningen börjar).
		
		Hambofattning.
	2	Höger fot nedsättes och vänd ett halvt varv.

  4	1	Vänster fot nedsättes och vänd ett halvt varv.
  	2	Höger fot nedsättes och vänd ett halvt varv.

  5	1	Börja om från takt 1.