SCHOTTIS I BYN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis i byn med SäbyDraget
Koreografi Ulla och Lars Gustafsson, Västerås 1998 09 12
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning, dubbel handfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt)Tur 1 Takt 1
Ett fotombytessteg i sidled, i dansriktningen

Takt 2-3
Ingen fattning, två fotombytessteg ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 4
Enkel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 5-8
Snoafattning, omdansning medsols enligt mönster: Steg, steg, fotombytessteg, steg, fotombytessteg, steg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-18
Enkel handfattning,
Dam: Runt kavaljeren ett varv motsols enligt mönster: Steg, steg, fotombytessteg
Kavaljer: Samma steg som damen men "på stället"

Takt 19-20
Enkel handfattning, steg, steg, fotombytessteg, i dansriktningen

Takt 21-24
Upprepa takt 5-8

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

 

Tur 3 Takt 33-34
Dubbel handfattning (kavaljer med ryggen mot ringens mitt), steg i sidled i dansriktningen enligt mönster: Sida, framför, fotombytessteg

Takt 35-36
Upprepa takt 33-34 mot dansriktningen

Takt 37-40
Upprepa takt 5-8

Takt 41-48
Upprapa takt 33-40


Dansen börjar om