SCHOTTIS IDEAL

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, valsfattning
Steg Schottissteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, dubbel handfattning
       
Takt 1-2
Ett schottissteg i dansriktningen, släpp främre händerna och vänd ett halvt varv var för sig (kavaljer motsols, dam medsols) Paret står nu rygg mot rygg och de lediga händerna återförenas (dubbel handfattning rygg mot rygg)
Ett schottissteg i dansriktningen rygg mot rygg
 
Takt 3-4
Bibehållen fattning, upprepa takt 1-2 mot dansriktningen men med början rygg mot rygg
 
Takt 5-6
Dubbel handfattning, två gångsteg inåt ringen (kavaljer backar), två gångsteg tillbaka utåt (dam backar)
 
Takt 7-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra snoasteg
 
Dansen börjar om