SCHOTTIS I TURER

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis i turer
Koreografi
Fattningar Se beskrivningen nedan.
Steg Schottissteg, hoppsteg. Kavaljeren börjar med vänster och damen med höger fot, där ej annorlunda beskrivs.
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Enkel midjefattning.Tur 1 Takt 1-8
Enkel midjefattning, sexton hoppsteg i dansriktningen

Tur 2 Takt 9-12
Valsfattning. (kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med rygg i dansriktningen), ett schottissteg snett inåt mitten, ett schottissteg snett utåt. Därefter omdansning med fyra hoppsteg två varv runt.

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3 Takt 17-20
Paret fattar höger hand i höger, ledig hand i sidan,(kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med rygg i dansriktningen), ett schottissteg snett inåt mitten, ett schottissteg snett utåt. Därefter dansar kavaljeren i dansriktningen fyra hoppsteg, samtidigt dansar damen fyra hoppsteg framför kavaljeren och under hans högra arm två varv runt medsols.

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

Tur 4 Takt 24-28
Kavaljer med korslagda armar i brösthöjd hela turen. Dam nyper i kjolen eller händerna i sidan. (kavaljer med ansiktet i dansriktningen, dam med rygg i dansriktningen), ett schottissteg snett inåt mitten, ett schottissteg snett utåt. Därefter dansar kavaljeren fyra hoppsteg i dansriktningen, samtidigt dansar damen fyra hoppsteg två varv runt medsols.

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28. Vid turens sista taktdel dansar paret upp sida vid sida. Tag enkel midjefattning.

Tur 5 Takt 33-36
Kavaljeren för över damen mot sin vänstra sida och tar två schottissteg på stället, under tiden dansar damen med två schottissteg motsols runt kavaljeren, samtidigt som hon själv dansar runt ett varv motsols, vändningen sker huvudsakligen på första schottisstegets fjärde taktdel. Då damen befinner sig på kavaljerens vänstra sida kan kavaljeren underlätta damens rörelser genom att med sin vänstra hand fatta om undersidan av hennes högra överarm och liksom skjuta på i damens rörelseriktning. Då damen efter de båda schottisstegen kommit upp till kavaljerens högra sida, tar paret enkel midjefattning och dansar fyra hoppsteg i dansriktningen.

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36

Tur 6 Takt 41-42
Paret tar korsfattning bakom ryggen och dansar, under vändning åt vänster på första steget, tre hoppsteg in mot ringens mitt och stannar på fjärde steget med inre foten framflyttad och klacken i golvet

Takt 43-44
Med början på inre foten och en hastig vändning åt höger på första steget, dansar paret tre hoppsteg utåt och stannar på fjärde steget med yttre foten framflyttad och klacken i golvet.

Takt 45-48
Upprepa takt 41-44. Andra gången de dansande isätter klacken mot ringens mitt utropas ett "hej"

Tur 7 Takt 49-50
Enkel handfattning och markering på vänster fot faller kavaljeren på höger knä i ringens rörelseriktning med höger hand upplyft över huvudet och vänster hand i sidan. Samtidigt dansar damen med två schottissteg ett varv motsols runt kavaljeren.

Takt 51-52
Kavaljeren reser sig upp och med enkel midjefattning dansar paret fyra hoppsteg i dansriktningen.

Takt 53-56
Upprepa takt 49-52

Tur 8 Takt 57-60
Enkel midjefattning, kavaljeren för på ett schottissteg åt vänster damen över till sin vänstra sida, varvid damen under schottissteget vänder ett halvt varv motsols.
Omvänd enkel midjefattning, kavaljeren för på ett schottissteg åt höger damen över till sin högra sida, varvid damen under schottissteget vänder ett halvt varv medsols.
Dubbel midjefattning och omdansning fyra hoppsteg två varv runt medsols.

Takt 61-64
Upprepa takt 57-60.


SAMMANFATTNING:
Tur Takt 	
1   1- 8	  Enkel midjefattning, hoppsteg framåt.
2   9-16	  Valsfattning, schottissteg och omdansning, hoppsteg.
3  17-24	  Höger handfattning, schottissteg, dam under arm.
4  25-32	  Kavaljeren korslagda armar, lika tur 3.
5  33-40	  Damen runt kavaljeren, hoppsteg framåt.
6  41-48	  Korsfattning bakom, hoppsteg och klacksteg.
7  49-56	  Kavaljeren knäfall, hoppsteg framåt.
8  57-64	  Enkel midjefattning, schottissteg, omdansning med 
          dubbel midjefattning


UPPLYSNINGAR OM DANSEN.
Schottis i turer är en mycket populär dans, som med växlande 
turer och olika variationer dansats överallt i bygderna. 
Oftast dansades allenast den andra av beskrivna turen (jämför 
beskrivningen av Rillen), men även tredje, fjärde och åttonde 
turerna är allmänt förekommande. De övriga mindre kända turerna
meddelades Philochoros från Värmland i slutet av 1880-talet. 
Man har även dansat första turen med gångsteg (med markering) 
och därefter 8 hoppsteg. Det kallades att "stampa" upp en schottis.Beskrivningen hämtad ur "Svenska Folkdanser", 1964 års upplaga