SCHOTTIS I TYROLEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis i Tyrolen, Benny Anderssons orkester
Koreografi Lars Sundberg, Säffle-Åmåls Gammaldansare
Fattningar Enkel midjefattning, hambofattning
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning


Tur 1

Två schottissteg framåt, omdansning på fyra snoasteg
 

Tur 2   Kavaljer dansar två schottissteg framåt till nästa dam
Damen dansar två schottissteg snett bakåt-inåt och möter kavaljer
Omdansning på fyra snoasteg
Fortsatt omdansning på två schottissteg - bonus i musiken
 
 
    Upprepa Tur 1 och Tur 2 tre gånger
 
 
Tur 3   Enkel midjefattning, fyra snoasteg rakt fram - omdansning på fyra snoasteg med egen partner

Bytessnoa.
Kavaljer går fyra steg framåt till nästa dam
Dam möter bakomvarande kavaljer med fyra steg snett bakåt-inåt (Alternativt gör kavaljer en pariservändning framåt på fyra steg - damen gör pariservändning utåt bakåt)
Omdansning på fyra snoasteg
 
Upprepa bytessnoan
 
Upprepa bytessnoan. Lägg till ytterligare två snoasteg i omdansningen - bonus i musiken
Öppna till enkel midjefattning, stamp med ytterfötter
 
 
    Upprepa Tur 1 och Tur 2 tre gånger
 
 
    Upprepa Tur 3
 
 
    Upprepa Tur 1 och Tur 2
 
 
 
    Dansen dansades första gången vid Säffle-Åmåls Gammaldansare träning i januari 2002
 
 
    Beskrivningen är exakt avskrift från originalet erhållet av koreografen / TB