SCHOTTIS I VÅMMABACKEN

 
Danstyp Schottis  
Ursprungsland Sverige  
Musik Valfri schottis i tempo 43 t/m. Vi dansar till Reinlender etter Ola Sataslåten med Tones orkester från CD:n Smir mens jernet er varmt  
Koreografi Bibbi Lagerström, Falköping  
Fattningar Dubbelhandsfattning, sluten fattning och särskilt beskriven fattning  
Steg Schottissteg, gångsteg och särskilt beskrivna steg  
Utgångsställning Parvis vända i dansriktningen. Killen håller sin vänstra hand i tjejens vänstra strax ovan midjehöjd framför sig och har sin högra hand på tjejens rygg. Tjejen har sin högra hand löst hängande.  
Tur 1 Både killen och tjejen börjar med vänster fot. Två schottissteg i dansriktningen. Fyra gångsteg där killen för tjejen under sin vänstra arm ett halvt varv medsols samtidigt som han själv vänder ett halvt varv motsols (platsbyte). Paret står nu vända mot dansriktningen i utgångsställning (1-8).
Detta upprepas en gång mot dansriktningen. Avslutas med att paret vänder upp mot varandra och gör ett handbyte till dubbel handfattning (1-8).

Både killen och tjejen börjar med vänster fot. Ett schottissteg = vänster fot i kors framför höger, steg tillbaka på höger, vänster fot intill (1-å-2). Upprepas med början på höger fot åt vänster (3-å-4). Platsbyte på fyra gångsteg där båda vänder ett halvt varv medsols (möts med vänster axel mot varandra), löst hängande armar (5-8).

Schottissteg och platsbyte upprepas till utgångsposition (1-8), men på sista steget i platsbytet sätter tjejen foten intill för att kunna börja tur 2 på höger fot.
 

 
Tur 2 Dubbel handfattning. Ett schottissteg i sidled i dansriktningen (tjejen börjar nu med höger fot) (1-å-2). Släpp fattningen, tjejen tar ett schottissteg framför killen åt vänster och killen tar ett schottissteg bakom tjejen åt höger (3-å-4). Paret byter plats igen på ett schottissteg, killen dansar nu framför tjejen (5-å-6). Ett schottissteg i dansriktningen (7-å-8). Killen fattar tjejens närmast lediga hand mellan varje förflyttning, låg fattning.

Omdansning, åtta snoasteg medsols i dansriktningen med sluten fattning (1-8).

Tur 2 upprepas en gång men nu endast med sex snoasteg i omdansningen och därefter tar killen två gångsteg och tjejen ett gångsteg och vänster fot intill för att kunna börja tur 1 på vänster fot.
 

 
Dansen tillägnad barnbarnen Amanda och Emma i Våmb och framförd första gången vid gillesdansträffen i Väne-Åsaka den 10 november 2007.
 
 
2007-12-15