MODERN SCHOTTIS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Schottis 4/4 takt
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning , vid omdansning dubbel midjefattning.
Steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning eller enkel handfattning.

Omdansningen något hoppig. Lite svikt i knäna vid schottisstegen. Omdansning sker med ett halvt varvs vändning medsols på varje steg.

Beskrivningen gäller kavaljerens steg, damen börjar med motsatt fot.

Takt   Taktdel
  1	1	Vänster fot fram och nedsättes.
	2	Höger fot intill vänster och nedsättes (stödsteg).
	3	Vänster fot fram och nedsättes.
	4	Hopp på vänster fot och höger fot föres fram.

  2	1	Höger fot nedsättes.
	2	Vänster fot intill höger och nedsättes (stödsteg).
	3	Höger fot fram och nedsättes något framför damen 		
                och kavaljeren vänder sig mot damen.
	4	Hopp på höger fot och vänster fot föres fram.

  3	1	Vänster fot nedsättes utanför damens högra fot 		
                (omdansningen börjar). 
		
		Dubbel midjefattning.
	2	Hopp på vänster fot och vänd ett halvt varv.
	3	Höger fot nedsättes.
	4	Hopp på höger fot och vänd ett halvt varv.

  4	1	Vänster fot nedsättes.
	2	Hopp på vänster fot och vänd ett halvt varv.
	3	Höger fot nedsättes.
	4	Hopp på höger fot och vänd ett halvt varv.

  5	1	Börja om från takt 1.