SCHOTTIS PÅ FRÖJDEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Bullfest
Koreografi Bernt Bertilsson, 1987, Jönköpings Gammeldansförening
Fattningar Schottisfattning, enkel handfattning, hambofattning
Steg Schottissteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, schottisfattningTur 1 Takt 1-4
Två schottissteg samt omdans med fyra snoasteg (två varv runt)

Tur 2 Takt 5-12
Paren tar enkel handfattning och går tre steg och tåmarkering, vänder mot varandra (byt ej hand) och går tre steg och tåmarkering (som i svingen)
Paren släpper handfattningen och går var för sig runt på fyra steg (kavaljer motsols, dam medsols)
Därefter omdansning med fyra snoasteg (två varv runt)

Tur 3 Takt 13-16
Med schottisfattning går paren fyra gångsteg samt omdansning med fyra snoasteg (två varv runt)

Tur 4 Takt 17-24
Paren gör med hängande armar, ett schottissteg framåt i ringen. Kavaljer och dam saxar om varandra med två schottissteg (kavaljer först framför damen och tillbaka bakom) samt ett schottissteg framåt i ringen.
Därefter omdansning med åtta snoasteg (fyra varv runt)

Dansen upprepas lämpligt antal gånger och avslutas med tur 3.


Text att sjunga på tur 1-3.

Melodi: Bullfest
Text: Torleif Grundstedt

När vi dansar våran gammaldans,
trivs vi, trivs vi, jättebra.
Vi tar lika gärna sving som vals,
för vi kan allt lika bra.
Här på Fröjden ska det alltid va',
solsken, värme, varje da'.
När vi sedan vandrar hem igen,
vi längtar redan efter nästa sväng.