SCHOTTIS PÅ LOGEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis eller snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Schottissteg (med hopp), gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Ett schottissteg i dansriktningen, ett schottissteg bakåt mot dansriktningen

Takt 3-4
Släpp handfattningen, fyra gångsteg ifrån varandra (kavaljer bakåt inåt ringen, dam bakåt utåt) + en lätt bugning (komplimang) mot varandra på sista steget

Takt 5-6
Båda vänder sig lite åt höger och går på fyra gångsteg fram till ny partner (kavaljer mot dansriktningen, dam i dansriktningen)

Takt 7-8
Snoafattning, fyra snoasteg runt med den nya partnern.

Börja om