SCHOTTIS PÅ NATTKRÖKEN

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Lämplig schottis
Koreografi Inga-Britt och Sven Nilsson, SchottiSJiggarna, Hässleholm
Fattningar Enkel midjefattning, sluten fattning, korsfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning
       
Tur 1 Takt 1-2
Enkel midjefattning, två fotombytessteg

Takt 3-4
Sluten fattning, fyra snoasteg runt

Takt 5-6
Bibehållen fattning, två fotombytessteg runt

Takt 7-8
Fyra snoasteg runt
 

Tur 2 Takt 9-10
Korsfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-12
Fyra gångsteg, vänd på tredje, backa på fjärde

Takt 13-14
Backa två fotombytessteg

Takt 15-16
Fyra gångsteg, vänd på första och andra, gå framåt på tredje och fjärde
 

Tur 3 Takt 17-18
Sluten fattning, två fotombytessteg runt

Takt 19-20
Fyra steg runt var för sig (parisersväng)

Takt 21-22
Paren med sidan i dansriktningen, går mot dansriktningen enligt mönster: bakom - sida - framför - intill

Takt 23-24
Fyra snoasteg runt i dansriktningen
 

Tur 4 Takt 25
Enkel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 26
Ett fotombytessteg i kors förbi varandra (platsbyte)
Kavaljer vänder mot dansriktningen och är nu i ytterring

Takt 27-28
Fyra gångsteg var för sig, kavaljer mot, dam i dansriktningen till tredje partner

Takt 29-30
Två fotombytessteg runt, kavaljer börjar första steget snett bakåt

Takt 31-32
Fyra snoa runt