SCHOTTIS PÅ ÖVERÖN

 
Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik

”Planlegginga” från skivan  ”Med gnist og glöd” med Tones orkester eller valfri schottis.

Koreografi Monica Mentzer och Ulf Liedén  (juli 2007).
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Schottissteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
Tur 1
(8+8 takter)
Enkel handfattning: Två schottissteg framåt.
Parisersväng på fyra steg, dam medsols och kavaljer motsols.
Åtta snoa.

Tur 1 upprepas.
 

Tur 2
(8+8 takter)

Enkel handfattning Ett schottissteg framåt i dansriktningen.
Släpp ej händerna. Ett schottissteg bakåt mot dansriktningen, vända mot varandra.

Detta upprepas.

Åtta snoa.

 

Tur 2 upprepas.
 

(16 takter) Tur 1 (dansas 2 gånger).
 
(16 takter) Tur 2 (dansas 2 gånger).
 
Tur 3
(16 takter)

Fatta främre händerna: Två schottissteg framåt.

Med bibehållen fattning snurrar dam ett varv medsols på fyra steg (under armarna). Kavaljer går fyra steg.

Håll kvar fattningen: Två schottissteg framåt.

Kavaljer snurrar ett varv motsols på fyra steg (under armarna).

Damen går fyra steg. Utan fattning sicksackar paret, dvs. ett schottissteg framåt i dansriktningen, byter plats med varandra på ett schottissteg (kavaljer framför dam) och byter tillbaka på ett schottissteg (kavaljer bakom dam) och ett schottissteg framåt i dansriktningen.

Åtta snoa
 
(16 takter) Tur 2 (dansas 2 gånger).
 
Turordning: 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2.

 

Inskriven som jag fått den från koreograferna / TB

2008 03 02