SHOTTISSTAMPEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi MariAnne Malmén, Västervik
Fattningar Korsfattning framför ("kors på magefattning") snoafattning
Steg Schottissteg "gungsteg" (se beskr. nedan) stampsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, korsfattning framförTakt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen
Kavaljer vänster fot i kors framför höger, dam höger fot i kors framför vänster
Gunga framåt - bakåt - framåt - bakåt + tre stamp (gungningen blir lite snett mot varandra)

Takt 5-8
Allt upprepas men med motsatt fot

Takt 9-12
Ett schottissteg i dansriktningen
Ett schottissteg i sidled förbi varandra, dam framför kavaljer och under de upplyfta armarna (dam är nu i innerring, kavaljer i ytterring)
Ett schottissteg i sidled förbi varandra tillbaka, dam framför kavaljer och under armarna (dam är nu åter i ytterring, kavaljer i innerring)
Vänd mot varandra på ett schottissteg

Takt 13-14
Snoafattning, omdansning med fyra snoasteg

Takt 15-16
Korsfattning framför, ett schottissteg i dansriktningen + tre stamp på stället

Dansen börjar om