SCHOTTIS TILL MARIANNE

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Toppen för kroppen är gammaldans
Koreografi
Fattningar
Steg Schottissteg, snoasteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring vända mot ringens mitt


Tur 1

Ett schottissteg inåt ringen, ett schottissteg utåt. Tag höger handfattning med egen dam respektive kavaljer och dansa ett schottissteg (kavaljer i dansriktningen och dam mot dansriktningen)
Tag vänster handfattning med mötande dam respektive kavaljer och dansa ett schottissteg, fortsätt med två schottissteg och byt plats så att kavaljeren har ryggen i dansriktningen.
Fyra snoa runt.
 

    Turen upprepas en gång
 
 
Tur 2   Två omgångar vanlig schottis
 
 
Tur 3   Tag dubbel handfattning. Kavaljer med ryggen mot mitten.
Två schottissteg inåt mitten, två schottissteg tillbaka.
Fyra sidsteg i dansriktningen. Fyra snoa runt.
 
 
Tur 1   Dansas två gånger
 
 
Tur 2   Dansas två gånger
 
 
Tur 3   Dansas en gång
 
 
Tur 1   Dansas två gånger
 
 
Avslutning   En omgång vanlig schottis
 
 
    En hyllning till Marianne Karlsson på födelsedagen i december 2001.
Dansen nedtecknad av Inga-Lill Hjalmarsson, Rockneby Dansarna.
 
 
    Beskrivningen är en exakt avskrift från en papperskopia så som jag fått den mig tillsänd / TB