SCHOTTIS TILL WENEMARK

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis ex: "Albins favoritschottis" med Slagsta Gilles Spelmanslag CD: Låtar på Grindstugan
Koreografi Eva Larsson och Bertil Kervall
Fattningar Enkel midjefattning, sluten fattning, höger och vänster tumgrepp
Steg Schottissteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning


 

Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen, omdansning med sluten fattning, på takt tre: två snoa runt, på takt fyra: tre snoa runt, så att kavaljer kommer på utsidan och dam på insidan (som Schottis från Kalhäll)

Takt 5-8
Ett schottissteg i parisersväng: kavaljer medsols och dam motsols, och ett schottissteg i dansriktningen. Omdansning med sluten fattning: fyra snoa runt

Takt 9-12
Som takt 1-4 tillbaka till utgångsläge (Schottis från Kalhäll)

Takt 13-16
Ett schottissteg i parisersväng: kavaljer motsols och dam medsols, och ett schottissteg i dansriktningen. Omdansning med sluten fattning: fyra snoa runt

Takt 17-20
Höger i höger tumgrepp med egen: två schottissteg och fyra snoasteg två medsols varv runt på stället

Takt 21-24
Kavaljer tar vänster i vänster tumgrepp med framförvarande dam: Dam gör lika med bakomvarande kavaljer. Två schottissteg och fyra snoasteg två motsols varv runt på stället

Takt 25-28
Som takt 17-20

Takt 29-32
Som takt 21-24


Dansen tillägnad Britt och Göran Wenemark, medlemmar i Eslövs Gillesdansare. Överlämnad vid deras gemensamma 120-årsfest den 29 mars 2003

Inskriven så som jag fått den tillsänd från koreograferna / TB