SCHOTTIS VID VÄGKANTEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis vid vägkanten. Text och musik: Ebba och Valter Ahlstedt
Koreografi Ebba och Valter Ahlstedt
Fattningar Korsfattning med höger arm över, snoafattning
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, korsfattningTur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen, på andra schottissteget går dam under kavaljerens armar medsols
Två gångsteg och ett schottissteg
Vänd mot dansriktningen

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4 men mot dansriktningen

Tur 2 Takt 9-12
Ett schottissteg från varandra, ett schottissteg mot varandra
Valsfattning, omdansning med fyra snoasteg

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Dansen börjar om

Kan dansas som mixer: Kavaljeren går till damen bakom på sista omdansningen