SCHOTTISYRA

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1988
Fattningar Enkel handfattning, dubbel låg handfattning, tumgrepp, hambofattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, sviktsteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-4
Två fotombytessteg i dansriktningen, under andra fotombytessteget vrider dam ett varv medsols under armen
Hambofattning, omdansning med fyra snoasteg

Takt 5-8
Takt 1-4 upprepas men nu med enkel handfattning med ytterhänderna och kavaljer vrider ett varv motsols under armen

Tur 2 Takt 9-16
Löst hängande armar, ansikten i dansriktningen
Ett fotombytessteg i sidled, från varandra (kavaljer inåt ringens mitt, dam utåt) samt en klapp i egna händer på sista taktdelen
Ett fotombytessteg i sidled, mot varandra tillbaka och vänd mot varandra på sista taktdelen
Tag höger tumgrepp och dansa fyra sviktsteg ett varv runt medsols, behåll höger tumgrepp och dansa ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen, vända mot varandra
Byt till vänster tumgrepp och dansa ett fotombytessteg i sidled mot dansriktningen, vända mot varandra, behåll vänster tumgrepp och dansa fyra sviktsteg ett varv runt motsols

Tur 3 Takt 17-20
Dubbel låg handfattning, vända mot varandra
Ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen, släpp bakre händer och vänd rygg om rygg med ett fotombytessteg. Släpp bakre händer igen och upprepa båda fotombytesstegen, dels ansikte mot ansikte och dels rygg mot rygg (paren rullar altså framåt i dansriktningen på fyra fotombytessteg, kavaljer två varv medsols, dam två varv motsols)

Takt 21-24
Hambofattning, omdansning med fyra snoasteg, släpp därefter fattningen och dansa ett varv var för sig på två sviktsteg runt (kavaljer motsols, dam medsols), avsluta, vända i dansriktningen, med tre klapp i egna händer

Dansen börjar om

Vill man dansa endast med 2 turer, rekomenderas kombinationen Tur 1 och 3 alt. Tur 2 och 3