SCHOXARVALSEN I TURER

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Födelsedagsvals till Mona (originalversionen) av Benny Andersson
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, ringfattning, höger i högerhandfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, vända i dansriktningen.


Dam nyper med ledig hand/händer i kjolen (hela dansen)
Kavaljer har ledig hand/händer på ryggen (hela dansen)

Dansen börjar när musiken börjar (alltså inget förspel)

 

Inledning Enkel handfattning.
Två valssteg, vändande mot och från varandra, i dansriktningen, damen gör en snurr medsols under kavaljers högra arm på två valssteg framåt i dansriktningen samtidigt som kavaljer dansar två valssteg i dansriktningen.
Omdans med valsfattning. två valssteg (ett varv) medsols runt, damen ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm på två valssteg i dansriktningen och sluta så att alla står i stor ring, vända inåt.

 

Tur 1 Stor ring, med höga händer, vända in mot mitten
Fyra valssteg i dansriktningen
Omdans med valsfattning och egen partner (kavaljer går fram till dam)
Fyra valssteg (två varv) medsols runt
Stor ring med höga händer, vända inåt mitten
Fyra valssteg mot dansriktningen
Höger i höger handfattning, ett varv medsols på fyra valssteg

 

Tur 2 Höger i höger handfattning och kavaljererna ner på knä
Damerna dansar fyra valssteg ett varv medsols runt kavaljererna
Kavaljererna fortfarande på knä
*Damerna dansar in i mitten, gör en "stjärna" och lägger vänsterhänderna på framförvarande dams arm och dansar fyra valssteg i dansriktningen fram till femte kavaljeren (räkna ett på egen) samtidigt som kavaljeren klappar i egna händer
Damerna dansar fyra valssteg ett varv medsols runt den femte kavaljeren

Upprapas från * en gång

 

Tur 3 Damerna i stor innerring och kavaljerena i stor ytterring utanför damerna
Damerna dansar fyra valssteg mot dansriktningen och kavaljererna dansar fyra valssteg i dansriktningen till nummer fem (räkna ett på den dam som sist dansade runt kavaljeren)
Nu skall kavaljererna vända bakåt, inåt (motsols) på första valssteget för att komma tillbaka till plats och samtidigt hämta damen med sin högerhand i damens vänsterhand som hon lagt upp på sin vänstra axel, paret vänder upp i dansriktningen på ett valssteg
Paren tar enkel handfattning, sex valssteg framåt i dansriktningen parvis
Omdans med valsfattning, fyra valssteg (två varv) medsols runt

 

Tur 4 Stor ring, parvis utan att hålla i varandra, vända inåt
Ett valssteg ifrån och ett valssteg mot varandra
En parisersväng på två valssteg, damen i dansriktningen framför kavaljeren och kavaljer mot dansriktningen bakom damen
Upprepa från början av Tur 4, en gång
Kedja med höger i höger handfattning på två valssteg fram till tredje kavaljerer/damen (räkna ett på egen)
Damen ett varv medsols runt på två valssteg under kavaljers högra hand
Omdans med valsfattning, fyra valssteg (två varv) medsols

 

Tur 5 A (Damerna)
Parvis i stor ring, med höga händer, vända inåt mitten
Två valssteg inåt, kavaljererna lyfter högerhänderna och damen snurrar ett halvt varv medsols in i mitten under armarna på två valssteg
Kavaljererna bildar stor ring, runt damerna och dansar fyra valssteg i dansriktningen till nummer fyra (räkna ett på den dam som dansade inunder armen), damerna dansar små valssteg på stället vända utåt, kavaljererna lyfter armarna och damerna dansar på fyra valssteg ut under kavaljerernas lyfta armar och förbi kavaljeren till höger (mot dansriktningen) och backar inåt mitten under armarna igen
Nu dansar damerna sina små valssteg på stället igen samtidigt som kavaljererna dansar fyra valssteg i dansriktningen runt damerna till ny fyra
Kavaljererna släpper varandra, och både dam och kavaljer snurrar ett halvt varv medsols (kavaljeren inåt, damen utåt. Båda går åt vänster) och vänder upp så att paren har ansiktena mot varandra, med andra ord, damen och kavaljeren har bytt plats
Nu är kavaljererna inne i mitten och damerna är utanför

 

Tur 5 B (Kavaljererna)
Kavaljererna inne i mitten dansar små valssteg på stället
Damerna bildar stor ring och dansar fyra valssteg i dansriktningen runt kavaljererna, till fjärde kavaljeren (räkna ett på den kavaljer som damen bytte plats med)
Båda gör en do-si-do på fyra valssteg med början på vänster (kavaljererna fortfarande inne i mitten och damerna utanför)
Kavaljererna inne i mitten dansar små valssteg på stället samtidigt som damerna på nytt bildar stor ring och dansar fyra valssteg i dansriktningen till ny fyra
Damerna släpper varandra och både dam och kavaljer dansar ett halvt varv medsols (dam inåt, kavaljer utåt) tillbaka till plats på fyra valssteg, men se till att det blir avstånd mellan damen och kavaljeren i paret
Kavaljererna gör sina valssteg på stället samtidigt som damerna dansar två varv medsols runt på fyra valssteg mot kavaljeren
Omdans med valsfattning, fyra valssteg (två varv) medsols runt och sluta så att alla är vända utåt

 

Hopplockad av Inger Pettersson och Janne Nygren, Råtödansarna