SCHUBERTVALS

 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik av Franz Schubert
Koreografi Valborg Franchi
Fattningar Valsfattning (sluten och öppen), enkel handfattning och vänster hand i damens högra hand.
Vid sluten fattning lägger damen höger hand i kavaljerens vänstra, armarna böjda, i brösthöjd och vänster hand på kavaljerens högra axel, medan kavaljeren håller sin högra arm om damens midja.
Vid öppen fattning har kavaljeren ledig hand, höger, hängande och damens lediga hand, vänster, nyper i kjolen, om inget annat anges.
Steg Mjuka valssteg utan särskild betoning på något steg. Kavaljeren börjar med vänster fot och damen med höger fot, om inget annat anges.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, sluten valsfattning, vända i dansriktningen (motsols)

Varje tur avslutas med förberedelse för nästa tur.

 

Musik:
41-42
1-8
Tur 1 A
Introduktion.
Paren dansar åtta valssteg medsols runt med sluten fattning

 

1-8 Tur 1 B
Damen håller med sin högra hand i kavaljerens vänstra och nyper i kjolen med den vänstra.
Kavaljeren låter sin högra hands utsida vila på höften.
Damen dansar runt kavaljerens upplyftade vänstra arm, fyra varv medsols med två valssteg på varje varv.
Kavaljeren dansar små valssteg framåt.
Turen slutar med att kavaljer och dam dansar upp bredvid varandra och vänder sig i ringens riktning och fattar enkel handfattning.

 

9-16 Tur 2
Paren dansar två valssteg framåt, och sedan vänder kavaljer och dam mot varandra och byter handfattning, vänster hand i damens högra, samt dansar två valssteg bakåt, d.v.s. i samma rörelseriktning i ringen som förut, och vänder mot varandra igen och dansar fyra valssteg medsols runt med sluten fattning.

 

9-16 Turen upprepas och avslutas med att kavaljer och dam står vända mot varandra med kavaljer stående innanför, med ryggen mot ringens mitt, utan handfattning

 

17-24 Tur 3
Kavaljer och dam dansar med två valssteg förbi varandra till höger under vändning helt om medsols, d.v.s. första valssteget tages framåt under vridning medsols ett kvarts varv, så att man har ryggarna mot varandra, medan andra valssteget tages bakåt under fortsatt vridning medsols ett kvarts varv.
Nu dansar man ett valssteg mot varandra och sedan ett mycket kort valssteg från varandra, varefter man omdansar medsols med fyra valssteg, kavaljeren börjar med höger fot och damen med vänster fot och sluten fattning, så att damen stannar med ryggen mot ringens mitt

 

17-24 Kavaljer och dam dansar med två valssteg förbi varandra till höger under vändning helt om medsols, d.v.s. första valssteget tages framåt under vridning medsols ett kvarts varv, så att man har ryggarna mot varandra, medan andra valssteget tages bakåt under fortsatt vridning medsols ett kvarts varv.
Nu dansar man ett valssteg mot varandra och sedan ett mycket kort valssteg från varandra, varefter man omdansar medsols med fyra valssteg, kavaljeren börjar med vänster fot och damen med höger fot och sluten fattning, och avslutas med att kavaljer och dam står bredvid varandra vända i ringens riktning. Damen håller kvar sin högra hand i kavaljerens vänstra och armarna lyfts upp i en mjuk båge. Medan kavaljeren drar undan sin högra arm, låter damen sin vänstra arm falla fritt, d.v.s. kavaljeren och damen har hängande höger respektive vänster arm.
O.B.S. Omdansningarna börjar med foten i rörelseriktningen, d.v.s. i första delen med höger fot för kavaljeren och vänster fot för damen och i andra delen med vänster fot för kavaljeren och höger fot för damen, som vanligt.

 

25-32 Tur 4
Paren dansar under en takt, tre mjuka gångsteg framåt med början på yttre foten och under nästa takt utför man en sviktning på yttre foten på stället (vilar), medan inre foten sträcks framåt med tån en liten bit från golvet.
Paren dansar under en takt, tre mjuka gångsteg framåt med början på inre foten och under nästa takt utför man en sviktning på inre foten på stället (vilar), medan yttre foten sträcks framåt med tån en liten bit från golvet.
Damen dansar sedan ett varv motsols runt kavaljeren med fyra valssteg, i det att hon hela tiden har ansiktet i ringens riktning. O.B.S. Damen kan ha ansiktet i stora ringens rörelseriktning eller egen rings rörelseriktning vid omdansningen ett varv runt sin kavaljer.
Kavaljeren håller kvar damens högra hand i sin vänstra och dansar fyra valssteg på stället.

 

25-32 Turen upprepas en gång och slutar med att kavaljer och dam står bredvid varandra med enkel handfattning och vända i ringens riktning.

 

33-40 Tur 5
Kavaljer och dam dansar från varandra framåt och utåt ett helt varv runt var för sig under två valssteg, d.v.s. kavaljer snurrar motsols runt och dam medsols.
De återtar enkel handfattning och dansar ett valssteg framåt och ett bakåt, och därpå dansar man fyra valssteg medsols runt med sluten fattning.

 

33-40 Turen upprepas en gång

 

1-8 Tur 6 A
Damen håller med sin högra hand i kavaljerens vänstra och nyper i kjolen med den vänstra.
Kavaljeren låter sin högra hands utsida vila på höften.
Damen dansar runt under kavaljerens upplyftade vänstra arm, fyra varv medsols med två valssteg på varje varv.
Kavaljeren dansar små valssteg framåt.
Turen slutar med att kavaljer och dam vänder sig mot varandra och fattar sluten handfattning.

 

1-8 Tur 6 B
Paren dansar åtta valssteg medsols runt med sluten fattning.
Dansen avslutas med att kavaljeren med bibehållen sluten fattning kysser damens högra hand.


SAMMANFATTNING


41-42
1-8
Tur 1 A
Introduktion
Vals, sluten fattning

1-8
Tur 1 B
Vals, öppen fattning

9-16
9-16
Tur 2
Två valssteg framåt samt backande, omdansning.
Upprepas samt kavaljeren stannar inne.

17-24

17-24
Tur 3
Kavaljer och dam gör platsbyte på fyra valssteg, omdansning (kavaljer höger fot, dam inne)
Nytt platsbyte och omdansning.

25-32

25-32
Tur 4
Tre gångsteg samt sviktsteg, damen fyra valssteg runt kavaljer (vals på stället).
Upprepas.

33-40

33-40
Tur 5
Snurra från varandra ett varv runt (två valssteg), framåt och bakåt (tyrolervals), omdansning.
Upprepas.

1-8
Tur 6 B
Vals, öppen fattning.

1-8
Tur 6 B
Vals, sluten fattning, avslutning med handkyss.

 

Historik: Franchi, Valborg, 1889 - 1978, balettpedagog, premiärdansös.
Franchi som studerade för bl.a. Michel Fokine, ledde Operans balettskola 1924 - 49 och var även lärare vid Dramatens elevskola. Hon var med och bildade Svenska Danspedagogförbundet och var dess ordförande en tid.
Som koreograf gjorde Franchi bl.a. danser för Drottningholmsteatern. Hon medverkade i flera uppslagsverk och gav 1964 ut boken Klassisk balett.

Nedtecknad av AF 1984 09 25