SEGLA 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Liksidig tät fattning eller efter eget önskemål
Steg Valssteg särskilt beskrivna nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, fattning enl. ovan, dam med ryggen i dansriktningen

 
 
Kavaljerens steg: Ett vänster valssteg motsols, men tredje steget (vänster) sättes ej bakåt, utan i kors framför höger. På andra takten tas ett steg bakåt (som vanligt) men sedan vrider man motsols på klacken under två taktdelar, och följer på så sätt med damens vridning.
Upprepa från början.

Damens steg: Vanliga valssteg motsols

Dansen dansas för det mesta motsols men borde gå bra att även dansa medsols, men då får kavaljeren börja med höger valssteg framåt.
 
 

Dansen upptecknad efter en videoinspelning men upptecknaren vill vara anonym.
 
 
 

SEGLA 

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Gärna sjömansvals, t ex Lasse Dahlkvist
Koreografi
Fattningar Tät "folkparksfattning" 
Steg Valssteg särskilt beskrivna nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, fattning enl. ovan, dam med ryggen i dansriktningen

 
 
Kavaljerens steg Takt 1
Vänster fot fram kort steg, vrid ett kvarts varv motsols, höger åt sidan 

Takt 2
Vänster i kors framför höger, vrid ett kvarts varv motsols 

Takt 3
Höger fot bakåt, vänster fot i kors bakom höger 

Takt 4
Vrid ett halvt varv motsols på båda fotsulorna 
 

Damens steg
(Samma som kavaljerens men med förskjutning två takter)
Takt 1
Höger fot bakåt, vänster fot i kors bakom höger 

Takt 2
Vrid ett halvt varv motsols på båda fotsulorna 

Takt 3
Vänster fot fram kort steg, vrid ett kvarts varv motsols, höger åt sidan 

Takt 4
Vänster i kors framför höger, vrid ett kvarts varv motsols


 

Långsam variant
Kavaljerens steg Takt 1
Vänster fot fram kort steg, vrid ett kvarts varv motsols 

Takt 2
Höger åt sidan

Takt 3
Vänster i kors framför höger, vrid ett kvarts varv motsols under lätt tåhävning, sänk på klackarna

Takt 4
Höger fot bakåt

Takt 5
Vänster fot i kors bakom höger (eller intill höger)

Takt 6
Vrid ett halvt varv motsols på båda fotsulorna under lätt tåhävning, höger fot intill vänster, sänk på klackarna

 

Damens steg (Samma som kavaljerens men med förskjutning) Takt 1
Höger fot bakåt 

Takt 2
Vänster fot i kors bakom höger (eller intill höger)

Takt 3
Vrid ett halvt varv motsols på båda fotsulorna under lätt tåhävning, höger fot intill vänster, sänk på klackarna

Takt 4
Vänster fot fram kort steg, vrid ett kvarts varv motsols

Takt 5
Höger åt sidan

Takt 6
Vänster i kors framför höger, vrid ett kvarts varv motsols under lätt tåhävning, sänk på klackarna

Beskrivningen är nedtecknad efter videon "Århundradets danser", en föreställning på Scandinavium 1999.

Ovanstående är exakt nedskrivet som jag fått det tillsänt / TB


 

 

SEGLAR´n

Danstyp Vals 
Ursprungsland Sverige
Musik Vals (även foxtrot, latinamerikansk m.fl.)
Koreografi
Utvecklats på gammaldansbanan Polketten, Liseberg (Gtb.), från början av 1900 talet
Fattningar Bekväm, tät fattning. Kavaljeren har ofta båda händerna på damens rygg. Valsfattning används även. (Cal håller tummen på höger hand utåt så att Åda kan hänga sin handväska på den, och vänstra handen håller han med handflatan nedåt som ”kofångare” för att mota bort andra par om det är trångt).
Steg Se nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring, damen med ryggen i dansriktningen
 
Dansen Att ”segla” är mera ett sätt att dansa än en specifik dans. Paret ”gungar in” takten innan omdansningen som endast sker avigt om.Danssättet är flatt, mjukt glidande och utanför pulsen.Beroende av musiktempot väljer paret antalet takter per varv. I vals används 3, 4, 5 eller upp till 6 takter/varv.Stegen fördelas jämt över valda takterna, och kavaljeren börjar nytt varv på första taktdelen i vald period.Danssättet kan enkelt anpassa tillannan musik, även med jämn takt, till exempel foxtrot och latinamerikanska danser!

 

Stegen Stegen motsvarar Wienervals, dvs. fötterna samlas på taktdel3 (i ställe för taktdel 2 som i ”vanlig vals”).Dam och kavaljer dansar samma steg men växelvis: Damen dansar bakåtsteget när hennes kavaljer dansar framåt och vice versa. Siffrorna anger räkning av steg, inte pulsen (takten).

 

Framåtsteget  
1) Vänster fot ett kort steg i dansriktningen under påbörjatvridning avigt om
2) Ett något längre steg med höger fot åt sidan i dansriktningen under fortsatt vridning(båda fötterna i golvet)
3) Vridningen ett halvt varv (och lite till) fullförs och vänster fot dras intillhöger i kryss framför denna.
Krysset är inget speciellt steg utan en naturlig följd av vridningen som i huvudsak sker under steg 1 och 2.

(Stå med höger fot på en linje rakt framför dig. Vrid ett halvt varv.Drar du vänsterfoten mot dig träffar den högra fotens tår. Vrider du lite till, vilket man gör i ringen, hamnar foten ikryss framför höger. Måste du styra foten till kryss, dansar du inte Seglar´n utan ”flyttar fötter”)

 

Bakåtsteget
Det finns flera varianter. Alla börjar dock med höger fot ett steg bakåt, och i alla vrider man sig ett halvt varv avigt om. 
 
4) Höger fot ett kort steg bakåt (och ofta lite inåt)
5) och6) Olika individuella utföranden:
a) Vänster fot åt sidan,höger intill(”vals”)
b) Vridning på höger häl (pivot),ev. stöd medvänster
c) Vänster fot åt sidan, vridning med båda fötterna i golvetbåda hälarna, bådasulorna eller en sula och en häl
Varianten ”vals” är vanlig hos damerna,pivoteringen tilläggs Masthuggs-pojkarna och Gammelstadsborna vrider på båda fotsulorna.

 

Lyxvariant
Är man väl samdansade och har likartad uppfattning om takt och rytm,kan man”segla” med minimala rörelser.Den som har fronten i dansriktningen tar ett litet steg eller står på vänster fot (1). Under vridning sätts höger i åt sidan. Vridningen fortsätter med båda bena i golvet till bena kommer i kryss. Samtidigt har vikten överförts till höger fot varvid vänster ev. dras in mot höger (2-3). Stående på höger fot sätts vänster i ett kort steg åt sidan under vridning (4-5).Fortsatt vridning med båda bena i golvet till de kommer i kryss (6-1) och tyngden bärs av vänster fot. Därefter börjar ett nytt varv med höger åt sidan i dansriktningen.

Sifferangivelsen är ungefär. Varje par utvecklar sin teknik till ett jämt, glidande omdansning avigt om.

 

Ovanstående beskrivning bygger på kurser, videor och egen erfarenhet av ”att segla”.Dock är jag inte Göteborgare så jag kan ha missat något! Själv skiljer jag på att ”segla” vals utanför pulsen och att dansa om ett varv på två takter. Med beskrivna stegen och två takter per varv blir det närmast Bostonvals.Enligt min uppfattning kan man inte dansa seglarvals medsols om. Visst går det att dansautanför pulsen och flatt, men benkryssandet blir inte längre naturligt.

Enklast är det nog att segla med 4 takter per varv. Då får damen framåtsteget på första taktdelen och man dansar två varv per repris.Men försök gärna med3 eller5 takter.

6 takter blir väldigt segt.Exempel på4 och 6 takter med vridning på båda fotsulorna finnsienabeskrivningen avSegla.

Ovanstående beskrivning förmedlad av Hans Hanssen.