SENIOR-HAMBO

Danstyp Hambo
Ursprungsland
Musik Hambo
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Dalsteg, valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två dalsteg (från varandra och mot varandra).

Takt 3-4
Sex små springsteg i dansriktningen.

Takt 5-8
Takt 1-4 upprepas.

Takt 9-10
Dubbel handfattning, ett valssteg snett framåt vänster, ett valssteg tillbaka.

Takt 11-12
Takt 9-10 upprepas åt höger.

Takt 13-14
Två sidsteg i dansriktningen (sida-intill, sida-intill).

Takt 15-16
Bugning mot varandra, varpå alla förflyttar sig åt höger med ett valssteg till ny partner.


Dansen börjar om